top of page

KPMG

KPMG er en av våre hovedsamarbeidspartnere. De er synlige deltakere under flere av våre arrangementer, og bidrar til læringsutbytte i form av kjennskap til bransjen - via blant annet foredrag for studentene på Handelshøgskolen.

KPMG har et av verdens ledende kompetansemiljøer innen revisjon, rådgivning, regnskapsføring, skatt og avgift. De har mer enn 189.000 medarbeidere over hele verden i 152 land. 

 

For å levere prestasjoner på høyt internasjonalt nivå, har de en inkluderende bedriftskultur der kunnskapsdeling står i fokus. KPMG er derfor en attraktiv arbeidsplass.

Du kan møte KPMG på:

  • Bedriftspresentasjoner

  • Karrieredagene

  • Nyttårsgalla

  • Nettverksdagen

  • Handelshøgskoledagen

  • og mye mer!

bottom of page