top of page

Om oss

Handelshøgskolens Studentforening Nord universitet (HHS), tidligere HHBS UiN, ble stiftet i 2004. Våren 2015 ble det foretatt en navneendring som følge av at Handleshøgskolen ble en del av daværende Universitetet i Nordland. 1. januar 2016 endret Universitetet navn til Nord universitet, og HHS er nå en av de største studentforeningene blant 12 000 studenter fra Stjørdal i Nord-Trøndelag til Stokmarknes i Nordland.

Studentforeningen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon og representerer de drøyt 2800 studentene ved Handelshøgskolen ved Nord universitet. HHS har til formål å ivareta studentenes interesser faglig, sosialt og studentpolitisk.

HHS fungerer som et kontaktledd mellom:

  • Studentene, administrasjonen og fagpersonell ved Handelshøgskolen

  • Studentene, næringslivet og offentlig forvaltning

  • Studentene, studenttinget og øvrige studentorganisasjoner

Spesielt viktig er kontakten ut mot næringslivet. Studentforeningen jobber målrettet for å legge til rette for å styrke studentenes relasjoner ut mot arbeidsmarkedet og skape attraktive arbeidstakere.  

HHS arrangerer derfor hvert år store arrangementer som Karrieredagene og Handelshøgskoledagen, i tillegg til bedriftspresentasjoner.

Gjennom året arrangeres også store sosiale begivenheter som fadderperioden, Nyttårsgallaen, X-russefesten og skitur til Sverige.

Organisasjonen er i dag bygd opp av sju ulike styreverv, der fire av disse er seksjonsledere med tilhørende underutvalg. I tillegg har organisasjonen egen kontrollkomité.

Du kan lese mer om underutvalg og styret i menyen.

AIH-63.jpg
Karrieredagene 2019-175.jpg
Hoppebilde hhn-inngang.jpg
bottom of page