Ønsker du og din bedrift å stå på stand?

Karrieredagsutvalget ved Handelshøgskolen Nord ønsker å invitere dere til årets karrieredag i september 2019.

Karrieredagen er det største og viktigste arrangementet for økonomistudentene gjennom studieåret. Med karrieredagen ønsker vi å gi bedrifter mulighet til å rette seg mot studenter her i Nord, samt å gi studentene mulighet til å komme i kontakt med både lokale og nasjonale bedrifter.

Praktisk informasjon:

Det blir felles lunsj, foredrag, middag og kveldsarrangement, og her vil studentene og næringslivet ha muligheten til å skape relasjoner. 

Standområdet er lokalosert i skolens mest traffikerte område "Gråsona".

Kapasitetsbegrensninger gjør at det settes et maksimum på 25 deltakende bedrifter, og det er først-til-mølla prinsippet som gjelder.

Dato: 19. september 2019

Tidspunkt: 08.00-16.00

Sted: Nord Universitet ved Handelshøgskolen, Bodø

Pris: 8 000,- eks. mva for 3x2 m (lengde x dybde)

Prisen inkluderer arealet som bedriften fritt disponerer, inngang til foredragene, profilering i karrieredagenes katalog, tilgang til kveldsarrangementet, samt bespisning under dagen.

Generelle spørsmål omkring årets karrieredag kan rettes på mail til Karrieredagene@hhsnord.no, og spørsmål vedrørende stand og standplassering kan rettes på mail til Næringslivsutvalget; Nu@hhsnord.no

Kontakt oss

info@hhsnord.no

Tlf: 469 48 206

Postadresse

Mørkvedtråkket 30 

Handelshøgskolen i Bodø 

8026 Bodø

Besøksadresse 

Universitetsalléen 11

8026 Bodø