X-RUSSEFEST

X-Russefest er en fest som Kulturutvalget arrangerer hvert år i slutten av april. 

Denne kvelden inviteres alle studenter til å børste støv av russebuksen og feire som om vi var 18 igjen!

Kontakt oss

info@hhsnord.no

Tlf: 902 45 572

Postadresse

Mørkvedtråkket 30 

Handelshøgskolen i Bodø 

8026 Bodø

Besøksadresse 

Universitetsalléen 11

8026 Bodø