top of page

HANDELSHØGSKOLEN NORD

Fra 1985 og frem til i dag har handelshøgskolen (HHN) i Bodø utdannet flere tusen kandidater fra de ulike grunnstudiene innenfor økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon samt IT. Det er mer enn 3 600 siviløkonomer har sin utdanning fra handelshøgskolen ved Nord universitet.

 

De har et solid forskningsmiljø innenfor økonomisk-administrative fag og er helt i tet innen områdene entreprenørskap, innovasjonsledelse, økonomistyring i offentlig sektor,
transportøkonomi, økologisk økonomi og etikk. 


HHN har i en årrekke kunnet vise til landets beste forskningsproduksjon per forsker blant handelshøgskolene. 61 kandidater har hittil forsvart sin doktorgrad hos oss.

bottom of page