top of page

Studentorganisasjonen i Bodø (SOB) er en interesseorganisasjon for studentene ved Nord universitets hovedcampus i Bodø.

 

SOB skal ivareta studentenes interesser faglig og sosialt, samt se til at deres rettigheter som studenter blir tilfredsstillende ivaretatt. De bidrar aktivt til utviklingen av studentvelferden ved Nord Universitet.


Den demokratiske forankringen skjer gjennom et studentting som besluttende organ mellom årsmøtene. Studentstyret er ansvarlig for de daglige gjøremål innenfor Studentorganisasjonens ansvarsområde og skal følge opp vedtak gjort i studenttinget.

 

Organisasjonen ble dannet 19. april 1994. Siden den tid har organisasjonen utviklet seg i takt med tiden, og SOB består i dag av flere undergrupper, tilknyttede organisasjoner og foreninger som fremmer det sosiale og faglige miljøet ved universitetet.

 

SOB har et høyt engasjement og er en aktiv studentorganisasjon i Bodø. Organisasjonen representerer alle studentene ved campus Bodø, med en medlemsmasse på rundt 6000 studenter spredt på både bachelor, master og doktornivå. Studentorganisasjonen er behjelpelig før studiestart og synlig fra første studiedag, hvor vi for eksempel samarbeider med Velkomsten og Fadderstyret for å gi studentene en best mulig velkomst. Organisasjonen arrangerer den årlige Engasjementhelg til vakre Lofoten tidlig i skoleåret.

Les mer på sob.no

bottom of page