top of page

UTVALG

Handelshøgskolens Studentforening Nord har flere utvalg hvor du som student kan engasjere deg. Vi er alltid på utkikk etter nye engasjerte som ønsker å bidra til å gjøre studenttilværelsen på Handleshøgskolen Nord enda bedre. Her kan du være med på alt fra å arrangere sosiale arrangementer og aktiviteter, bidra til et enda nærmere forhold mellom studentene og næringslivet, jobbe med humanitære aktiviteter og mye mer. 

Under ser du en oversikt over de aktive utvalg du kan søke deg til.

BØRSGRUPPEN

Børsgruppen NORD er utvalget for børs- og finansinteresserte ved NORD Universitet. Gruppens fokus er å utvikle og ivareta interesse for finansielle marked blant studentene ved å tilby aktiv fondsforvaltning, opplæring, forelesninger og arrangement.

Børsgruppen NORD disponerer flere porteføljer for forskjellige aktører og leter stadig etter potensielle forvaltere. Gruppen har et eget børsrom på campus med trading stasjoner og programvare for analyse.

Det er viktig at alle har en mulighet til å prøve seg ut og delta i gruppens aktiviteter.
 

Gruppens overordnede mål er å nå sine nominelle avkastningsmål, etablere flere fond for felles forvaltning, og ivareta finans- og børsinteresse på Handelshøgskolen NORD.

Alle studenter kan søke seg til Børsgruppen, man trenger ikke være student ved Handelshøgskolen og det stilles ingen krav til forkunnskap.

HUMAK

HUMAK er den humanitære aksjonen ved NORD som har til formål å samle inn penger til veldedige formål. Siden starten i 1993 har overskuddet fra HUMAKs arbeid gått til Kreftforeningen.

HUMAK velger selv hvilke innsamlingsarragementer de vil avholde gjennom året. De hjelper til å arrangere "Krafttak mot kreft" i samarbeid med Bodørussen og Kreftforeningen. I tillegg er HUMAK garderobevakt på MidtUka i samarbeid med Samfunnet. Det har også blitt en tradisjon å arrangere veldedighetsbingo under Fadderuka. 

HUMAK er for initiativrike studenter som ønsker å engasjere seg for en god sak. Gjennom et verv i HUMAK vil man tilegne seg erfaring knyttet til gjennomføring av større og mindre arrangementer. Humanitært arbeid av denne typen har også en høy anseelse i næringslivet, noe som vil kunne vise seg fordelaktig på et senere tidspunkt.

Alle studenter kan søke seg til HUMAK, man trenger ikke være student ved Handelshøgskolen for å være med.

INFORMASJONSUTVALGET

Informasjonutvalget har som hovedoppgave å nå ut med informasjon om hva vi i studentforeningen holder på med, til de ca. 1700 studentene som hører til Handelshøgskolen. Vi bruker både Facebook og Instagram aktivt for å holde studentene oppdatert på blant annet arrangementer og bedriftspresentasjoner. I tillegg er det informasjonsutvalget sitt ansvar at kommunikasjonen innad i studentforeningen er god. 

Informasjonutvalget gir deg verdifull erfaring innen sosiale medie styring, innholdsproduksjon, og design. Dette er en god mulighet for deg som ønsker erfaring innen kommunikasjon og markedsføring. Informasjonutvalget vil kunne gi et bidrag på CV’en som vil være verdifullt å ta med seg videre.

Dersom du liker å jobbe kreativt, har gjennomføringsevne og ønsker å bidra til at vi blir enda bedre på å kommunisere – da er Informasjonutvalget det rette valget for deg.

INTERNASJONALT UTVALG

På Handelshøgskolen har vi mange internasjonale studenter fra hele verden. Det er viktig for både Handelshøgskolen og studentforeningen å legge til rette for at disse blir integrert i studentmiljøet på en best mulig måte. Internasjonalt utvalg hjelper ikke bare internasjonale studentene til å bli kjent med norsk kultur, men norske studentene drar også nytte av det.  

 

Utvalget gir en unik mulighet til å knytte vennskap og kontakter på tvers av landegrenser og kultur. Samtidig får man muligheten til å planlegge arrangementer og andre sosiale aktiviteter, som er både lærerikt og morsomt. Internasjonalt utvalg har et nært samarbeid med ISU, administrasjonen ved skolen og internasjonalt kontor ved Nord Universitet i Bodø.

KARRIEREDAGSUTVALGET

Karrieredagene er Handelshøgskolen Studentforenings mest prestisjefylte event, og arrangeres i september hvert år. Det er ei uke fylt med ulike arrangement, med et mål om å gjøre studentene ved Handelshøgskolen bevisst på mulighetene som finnes i arbeidslivet, og ikke minst knytte seg et nettverk til næringslivet.

Karrieredagsutvalget gir deg en unik mulighet til å bygge nettverk med næringslivet og andre studenter, samtidig som du får erfaring med å arrangere store arrangementer. Her skal alt fra kurs, foredrag, gallamiddag og konferanseprogram planlegges. Utvalgets mange og varierende arbeidsoppgaver byr på store muligheter til å tilegne seg kunnskap og utvikle personlige egenskaper. Ikke minst er Karrieredagsutvalget veldig verdifullt å ha på CV’en.

Dersom du ønsker å jobbe tett på næringslivet, har gjennomføringsevne og ønsker å bidra til å videreutvikle vårt mest prestisjefylte arrangement – da er Karrieredagsutvalget det rette vervet for deg

 

Les mer om Karrieredagene

KULTUR & ARRANGEMENTSUTVALGET

Kulturutvalget er ansvarlig for de største, sosiale arrangementene i regi av studentforeningen.

Utvalget arrangerer blant annet Nyttårsgalla, Bar-til-Bar, og den årlige Skituren. I tillegg bidrar de under fadderperioden for å igangsette en knallstart til de nye studentene på Handelshøgskolen i Bodø.

Et verv i kulturutvalget byr på store muligheter til å videreutvikle og skape arrangementer i regi av HHS og på denne måten være med å legge til rette for trivselen blant studentene.

Engasjerte i utvalget gis mulighet til å tilegne seg erfaring knyttet til organisering og gjennomføring av større arrangementer. Disse erfaringene vil kunne være viktig å ta med seg inn i arbeidslivet senere.

NÆRINGSLIVSUTVALGET

Næringslivsutvalget er studentforeningens kontakt ut mot næringslivet. De legger til rette for bedriftspresentasjoner, arrangerer foredrag, og legger til rette for annet samarbeid med næringslivet.

Næringslivsutvalget gir deg en unik mulighet til å knytte kontakt ut mot næringslivet og andre studenter, samtidig som man får erfaring med å arrangere store arrangementer. Utvalgets mange og varierende arbeidsoppgaver byr på store muligheter til å tilegne seg kunnskap og utvikle personlige egenskaper. Næringslivsutvalget vil kunne gi et bidrag på CV’en som vil være verdifullt å ta med seg videre.

Dersom du liker å jobbe sammen med mennesker, har gjennomføringsevne og ønsker å bidra til å videreutvikle et av de mest spennende utvalgene i HHS – da er Næringslivsutvalget det rette valget for deg.

bottom of page