top of page

VALGKOMITÈENS INNSTILLING

JensMosti-LederKultur.JPG

Jens Emil Mosti - Nestleder

 

Valgkomiteen har valgt å enstemming innstille Jens Emil Mosti som nestleder for HHS. Jens har tidligere erfaring i HHS som både medlem og leder i Kulturutvalget. Han er nå klar for nye utfordringer og gleder seg til å ta på seg rollen som nestleder. Jens har vist stort engasjement for rollen og for HHS som organisasjon, og han opptatt av å være en god støttespiller for studentene som ønsker å engasjere seg i foreningen.

IngridTidemann-Økonomi.JPG

Ingrid Tidemann - Økonomi
 

Valgkomiteen har enstemmig valgt å innstille Ingrid Tidemann som økonomiansvarlig for HHS. Ingrid har vært økonomiansvarlig for HHS siden januar og har tidligere verv i studentforeningen. Hun framstår som trygg, målrettet og ryddig, og valgkomiteen har derfor stor tro på at Ingrid vil gjennomføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. 

daniel valla villmones.jpg

Daniel Valla Villmones - Leder for Næringslivsutvalget
 

Valgkomiteen har enstemmig valgt å innstille Daniel Valla Villmones som leder for næringslivsutvalget. Daniel har tidligere erfaring med studentarbeid og har et sterkt ønske om å engasjere seg i HHS. Han ønsker å knytte relasjoner til næringslivet, både for seg selv og for studentene han representerer. Daniel framstår som en positiv og energisk person som vi tror har mye å bidra med i HHS.

benedicte andreassen.jpg
marthe aas hauge.jpg
monika mikalsen.jpg

Benedicte Andreassen - Markedsansvarlig

Valgkomiteen har enstemmig valgt å innstille Benedicte Andreassen som markedsansvarlig. Benedicte har ikke vært engasjert tidligere og følte at tiden er inne for bidra i HHS. Hun har erfaring med markedskommunikasjon fra familiebedriften i Værøy. Benedicte har høye ambisjoner for studentforeningen, og ønsker å opprettholde gode relasjoner til nåværende samarbeidspartnere og eventuelle nye. Vi tror Benedicte er den rette kandidaten til vervet som markedsansvarlig.

mie_løkken_haugerstuen.jpg

Mie Løkken Haugerstuen - Leder for Karrieredagsutvalget

Valgkomiteen har enstemmig valgt å innstille Mie Løkken Haugerstuen som leder for karrieredagen. Mie har tidligere vært med å arrangere større arrangement i Bodø, deriblant UE Alumni.  Med sitt gode humør og store engasjement får Mie jobben gjort. Mie ønsker å ha kontroll gjennom hele prosessen og dette er noe Valgkomiteen anser som veldig viktig. Vi har stor tro på at Mie er den rette personen for Karrieredagene 2020. 

anders_andre_sjøholm.jpg

Anders André Sjøholm - Internasjonalansvarlig

 

Valgkomiteen har enstemmig valgt å innstille Anders André Sjøholm som internasjonalansvarlig. Anders er en sosial og imøtekommende fyr som ønsker at alle skal føle seg inkludert. Han vil være et bindeledd mellom studentforeningen og de internasjonale studentene, samtidig som han er villig til å bidra der det trengs.  Anders har et sterkt ønske om å engasjere seg, så vi mener han er den rette personen til vervet som internasjonalansvarlig.

Marthe Aas Hauge - Informasjonsansvarlig

Valgkomiteen har enstemmig valgt å innstille Marthe Aas Hauge som informasjonsansvarlig. Hun har hatt flere tidligere verv, blant annet som russepresident og som informasjonansvarlig under Fadderperioden 2019. Dette er erfaring Valgkomiteen ser på som meget relevant. I tillegg framstår Marthe som ei sprudlende jente som har mye å bidra med i HHS og som tar oppgavene sine på alvor.  

emilie borgan.jpg

Emilie Borgan - Leder for HUMAK
 

Valgkomiteen har enstemmig valgt å innstille Emilie Borgan som leder for HUMAK. Emilie er medlem av Næringslivsutvalget og nå lyst på mer ansvar. Hun framstår som omsorgsfull, strukturert og pliktoppfyllende. Dette er egenskaper Valgkomiteen anser som svært viktig i rollen som leder for HUMAK. Vi tror derfor Emilie er den rette personen  for HUMAK.

Monika Mikalsen - Leder for Kulturutvalget

Valgkomiteen har valgt å enstemmig innstille Monika Mikalsen som leder for kulturutvalget. Monika har vært medlem i Kulturutvalget siden januar og følte at tiden var inne for å søke som leder. Hun ønsker å bidra slik at studentene får en like fin studietid som hun selv har, samtidig som hun ønsker at flere skal engasjere seg. Monika ønsker å bevare HHS' tradisjoner, samtidig som hun vil tenke nytt å se på nye muligheter for utvalget. Vi tror Monika med sin erfaring er rett person for Kulturutvalget.

61214556_2026878707619530_80286110138446

     Håkon Wilhelm Larsen Solli -

Leder børsgruppen

Valgkomiteen har enstemmig valgt å innstille Håkon Wilhelm Larsen Solli som leder for Børsgruppen. Håkon har vært medlem i Børsgruppen siden januar, og har i mange år hatt stor interesse for finansmarkedet. Håkon ønsker å opprettholde en Børsgruppe hvor det er lav terskel på å delta. Håkon er innstilt på å skape et godt samarbeid mellom Børsgruppen Nord og HHS. 

bottom of page