top of page

VALGKOMITÈENS INNSTILLING

Portrett 11.jpg

Marthe Aas Hauge - Leder

 

Valgkomiteen har valgt å enstemming innstille Marthe Aas Hauge som leder for HHS. Hun har det siste halve året vært informasjonsansvarlig både for HHS og for SOB, og føler seg nå klar for å ta på seg rollen som leder. Marthe har et stort hjerte for organisasjonen og menneskene som er engasjert her. Hun har vist gode lederegenskaper og er opptatt av å være en god støttespiller for studentene som ønsker å engasjere seg i foreningen. Marthe framstår som et godt forbilde med en høy arbeidskapasitet, et enormt engasjement og sitt gode humør. Valgkomiteen er overbevist om at Marthe er den rette personen til å lede og videreutvikle studentforeningen fremover.

3O6A7919.jpg

Synne Hansen- Nestleder
 

Valgkomiteen har valgt å enstemmig innstille Synne Hansen som nestleder av HHS. Synne framstår som en reflektert og ansvarsbevisst person, som blant annet har erfaring som leder for fadderperioden og velferdsansvarlig i SOB. Valgkomiteen mener Synne vil jobbe målbevisst for å engasjere flere og være god støttespiller for leder og foreningen som helhet. Det er viktig for Synne å vise at det ikke er høy terskel for å være med i foreningen. Synne er ikke redd for å si ifra om sine meninger og framstår som en selvsikker og velartikulert dame, som er viktige egenskaper i rollen som nestleder. Valgkomiteen ser på Synne som den rette kandidat til dette vervet.

3.jpg

Mona Nessemo - Økonomiansvarlig
 

Valgkomiteen har enstemmig valgt å innstille Mona Nessemo som økonomiansvarlig for HHS. Mona har tidligere erfaring fra studentforeningen da hun i to perioder har vært medlem i kulturutvalget. Mona fremstår som trygg, målrettet og ryddig – noe valgkomiteen ser på som svært viktige egenskaper i dette vervet. Hun er tålmodig, ansvarsbevisst og viser tydelig at hun er villig til å legge inn tid i det økonomiske aspektet til foreningen. Mona har klare tanker om hvordan
hun skal drive rollen som økonomiansvarlig. Vi mener Mona er den rette kandidaten til å sikre en bærekraftig økonomisk studentforening

Portrett 9.jpg

Mie Løkken Haugerstuen  - Markedsansvarlig

Valgkomiteen har valgt å enstemmig innstille Mie Løkken Haugerstuen som Markedsansvarlig. Mie er per i dag leder for Karrieredagene 2020, men ønsker i tillegg å ta på seg rollen som markedsansvarlig. Mie fremstår som målrettet, med tydelige visjoner for sin rolle som markedsansvarlig. Mie har i arbeidet og planleggingsfasen av Karrieredagene opparbeidet seg et godt forhold til flere ulike aktører i næringslivet som vi mener vil være en fordel i rollen som markedsansvarlig.
Valgkomiteen mener Mie er den rette kandidaten til vervet som markedsansvarlig.

bottom of page