top of page
Leder

LEDER

Leder er ansvarlig for den daglige driften av studentforeningen. Leder jobber tett sammen med styret og utvalgslederne for å se til at foreningen som helhet når de målene som er satt, og holder seg til de budsjettene som er gitt. 

 

Vervet innebærer et overordnet ansvar når det kommer til planlegging, iverksetting av handlingsplaner og oppfølging av disse. 

Leder har kontinuerlig dialog med både ledelse og administrasjon, både på fakultetet og på universitetet forøvrig. 

Karianne P. Sunde
bottom of page