LEDER

Leder

Leder er ansvarlig for den daglige driften av studentforeningen. Leder jobber tett sammen med styret og utvalgslederne for å se til at foreningen som helhet når de målene som er satt, og holder seg til de budsjettene som er gitt. 

 

Vervet innebærer et overordnet ansvar når det kommer til planlegging, iverksetting av handlingsplaner og oppfølging av disse. 

Leder har kontinuerlig dialog med både ledelse og administrasjon, både på fakultetet og på universitetet forøvrig. 

Marthe Aas Hauge

Kontakt oss

info@hhsnord.no

Tlf: 902 45 572

Postadresse

Mørkvedtråkket 30 

Handelshøgskolen i Bodø 

8026 Bodø

Besøksadresse 

Universitetsalléen 11

8026 Bodø