top of page
9.png

MARKEDSANSVARLIG

Markedsansvarlig i HHS har det overordnede ansvaret sammen med leder for å vedlikeholde, samt fremforhandle nye samarbeidsavtaler for studentforeningen.

Markedsansvarlig skal også påse at avtalene blir overholdt i forhold til samarbeidspartnerens rettigheter.

 

Markedsansvarlig bidrar også til vanlig styrearbeid og er med på å arrangere arrangement i regi av HHS. 

Markedsansvarlig
Ada Laumann
bottom of page