MARKEDSANSVARLIG

Markedsansvarlig i HHS har det overordnede ansvaret sammen med leder for å vedlikeholde, samt fremforhandle nye samarbeidsavtaler for studentforeningen.

Markedsansvarlig skal også påse at avtalene blir overholdt i forhold til samarbeidspartnerens rettigheter.

 

Markedsansvarlig bidrar også til vanlig styrearbeid og er med på å arrangere arrangement i regi av HHS. 

Markedsansvarlig
Mie Løkken Haugerstuen

Kontakt oss

info@hhsnord.no

Tlf: 902 45 572

Postadresse

Mørkvedtråkket 30 

Handelshøgskolen i Bodø 

8026 Bodø

Besøksadresse 

Universitetsalléen 11

8026 Bodø