top of page

NÆRINGSLIV

Ved Handelshøgskolen på Nord Universitet går det studenter som studerer Eiendomsmegling og markedsanalyser, Internasjonal markedsføring, Økonomi og ledelse, Entreprenørskap og forretningsutvikling, Global ledelse, Regnskap og revisjon, Siviløkonom.

Gjennom næringslivsutvalget jobber HHS målrettet med å legge til rette og styrke studentenes relasjoner ut mot arbeidsmarkedet og skape attraktive arbeidstakere. Vi sammarbeider med næringslivet for å gjennomføre bedriftspresentasjoner, relevante foredrag, og større arrangement som Karrieredagene.

NÆRINGSLIVSUTVALGET 

Næringslivsutvalget fungerer som et kontaktledd mellom studentene, og næringslivet. Utvalget består av studenter fra forskjellige studieretninger fra Handelshøgskolen. 

Karrieredagene er HHS mest prestisjefylte arrangement, og arrangeres i september hvert år. Dette faller også under Næringslivsutvalget, selv om Karrieredagene har et eget utvalg som kun jobber med dette.

ESP03118.jpg

BEDRIFTSPRESENTASJONER

I regi av Næringslivsutvalget legges det også vekt på å gi studentene en unik mulighet til å samhandle direkte med bedrifter gjennom spennende bedriftspresentasjoner.

Bedriftene får her anledning til å presentere sin virksomhet, verdier og karrieremuligheter for de talentfulle studentene. Dette skaper en dynamisk plattform der studenter kan utforske potensielle arbeidsgivere, bygge nettverk og få innsikt i ulike bransjer.

 

Bedriftspresentasjoner bidrar til å styrke båndet mellom studenter og næringsliv, og skaper en givende arena for kunnskapsdeling og fremtidige karrieremuligheter.

STILLINGSUTLYSNINGER

Handelshøgskolen setter karriereveiledning i fokus ved å tilby en dynamisk plattform for publisering av stillingsutlysninger på sin nettside. Denne tjenesten er designet for å knytte bedrifter og studenter nærmere hverandre ved å gi bedriftene muligheten til å dele spennende karrieremuligheter med det talentfulle studentmiljøet ved HHS.

 

Gjennom en oversiktlig presentasjon av stillingsutlysninger får bedriftene anledning til å formidle sine verdier og karrierefordeler, samtidig som studentene kan utforske varierte jobbmuligheter. Med denne initiativrike tilnærmingen legger Handelshøgskolen grunnlaget for vellykkede samarbeid og karriereveier, og styrker samtidig båndene mellom utdanning og arbeidsliv.

bottom of page