ØKONOMIANSVARLIG

Økonomiansvarlig
Sofie Varmedal

Økonomiansvarlig har det overordnede ansvaret for økonomien til studentforeningen, og skal til enhver tid være oppdatert på den økonomiske situasjonen til alle utvalgene, samt foreningen som en helhet. 

 

Hovedoppgavene til økonomiansvarlig er blant annet regnskapsføring, budsjettering, fakturering og utbetalinger. Videre har økonomiansvarlig hovedoversikt over nettbank, og skal alltid være tilgjengelig for å gi veiledning til øvrige medlemmer.

Økonomiansvarlig bidrar også til vanlig styrearbeid og er med på å arrangere arrangement på vegne av HHS. 

Kontakt oss

info@hhsnord.no

Tlf: 902 45 572

Postadresse

Mørkvedtråkket 30 

Handelshøgskolen i Bodø 

8026 Bodø

Besøksadresse 

Universitetsalléen 11

8026 Bodø