top of page
Monika Innstilling .jpg

Monika Engmo Mikalsen  - Informasjonsansvarlig

Valgkomiteen har enstemmig valgt å innstille Monika som informasjonsansvarlig. Hun har tidligere sittet i HHS-styret og har derfor god oversikt over hva det innebærer å ha et styreverv. Hun har klare ideer for hvordan hun ønsker å gjennomføre vervet og føler seg klar for nye utfordringer. Valgkomiteen har full tro på at Monika kommer til å gjøre en strålende jobb!  

MIE INNSTILLING .jpg

Mie Løkken Haugerstuen   - Markedsansvarlig 

Valgkomiteen har enstemmig valgt å innstille Mie som markedsansvarlig. Hun har nylig tatt fatt på vervet som markedsansvarlig og føler hun har mer og gi! Mie liker å være med der det skjer og valgkomiteen har tro på at hun vil være en god ressursperson for hele foreningen. Hun har en visjon om å få løftet vervet og få på plass bedre tilbud for alle studentene ved HHN. Valgkomiteen gleder seg til å se hva Mie får til!

Sofie innstilling .jpg

Sofie Varmedal - Økonomiansvarlig 

Valgkomiteen har enstemmig valgt å innstille Sofie som økonomiansvarlig. Hun har vært engasjert i den kulturelle delen av HHS i flere år og føler seg nå klar for en ny utfordring. Hun har god oversikt over hva vervet innebærer og valgkomiteen tror Sofie vil utfylle styret på en god måte. Valgkomiteen har full tillit til at Sofie klarer å holde styr på økonomien! 

stine innstilling.jpg

Stine Sæther  -

Leder for Næringslivsutvalget

Valgkomiteen har enstemmig valgt å innstille Stine som leder for Næringslivsutvalget. Stine er fersk som student og har et sterkt ønske om å engasjere seg. Hun er strukturert og får ting gjort. Stine er en person som spiller de rundt seg gode og valgkomiteen mener derfor hun vil passe godt i et styreverv og som leder av et underutvalg. Valgkomiteen føler seg trygg på at næringslivet blir tatt godt vare på av Stine!

61214556_2026878707619530_80286110138446

Håkon Wilhelm Larsen   - Leder for Børsgruppen 

Valgkomiteen har enstemmig valgt å innstille Håkon som leder for Børsgruppen. Håkon har deltatt i Børsgruppen siden han startet å studere og har vært leder det siste året. Han har en genuin interesse og god kunnskap om finansverdenen. Håkon ønsker å skape en gruppe for alle hvor det er rom for læring. Valgkomiteen har god tro på at Håkon vil fortsette å gjøre en formidabel jobb for Børsgruppen!

Fredrik innstilling .jpg

Fredrik Haga- Leder for Karrieredagsutvalget 

Valgkomiteen har enstemmig valgt å innstille Fredrik som leder for Karrieredagsutvalget. Fredrik er en utadvendt type som ikke er redd for en utfordring. Han er lærevillig og har et stort ønske om å få knyttet kontakter med næringslivet. Valgkomiteen ser at Fredrik har gode lederegenskaper som kommer godt med når man planlegger et stort arrangement. Valgkomiteen ser frem til Karrieredagen 2021 under Fredrik sin ledelse! 

henrik innstilling .jpg

Henrik Holm Tvinnereim   - Internasjonalt ansvarlig 

Valgkomiteen har enstemmig valgt å innstille Henrik som Internasjonalt ansvarlig. Henrik er en trivelig person med et smittsomt godt humør. Han har et ønske om å engasjere seg mer og vil være med på å utforme vervet som Internasjonalt ansvarlig. Henrik er fleksibel, utadvendt og ikke redd for å slå av en prat. Valgkomiteen har god tro på at de internasjonale studentene blir godt ivaretatt fremover!

86936400_10212808413365113_4571383046049

Lene Hansen- Leder for Kontrollkomiteen 

Valgkomiteen har enstemmig valgt å innstille Lene som leder for Kontrollkomiteen. Lene har vært engasjert på flere plan og føler seg nå klar for et lederverv. Hun har stor interesse for de arbeidsoppgavene som Kontrollkomiteen tar for seg, og ser viktigheten i arbeidet komiteen gjør. Valgkomiteen har full tillit til at Lene vil følge opp foreningen og lede resten av Kontrollkomiteen på en ryddig måte! 

bottom of page