top of page

VALGKOMITÈENS INNSTILLING

2021/2022
Mie.jpg

Mie Løkken Haugerstuen - Leder

 

Valgkomiteen velger å enstemmig innstille Mie Løkken Haugerstuen til vervet som leder. Mie har flere års fartstid i foreningen og kjenner godt til det arbeidet organisasjonen gjør. Hun viser at hun har tenkt nøye over valget og svarer godt for seg når Valgkomiteen spør hva hun tenker om utviklingen videre. Mie viser god forståelse for hva det vil si å sitte med et slikt lederverv og har de rette personlige egenskapene for å kunne lede resten av de frivillige. Valgkomiteen er overbevist om at Mie er rett person for ledervervet og gleder seg til å se hva hun får til! 

Henrik.jpg

Henrik Holm Tvinnereim - Nestleder

Valgkomiteen velger å enstemmig innstille Henrik Holm Tvinnereim til vervet som nestleder. Han studerer internasjonalt markedsføring på sitt 3. år og søkt seg til master. Henrik har tidligere vist et større engasjement i både BOSI og HHS og levert selv når kravene var stilt på rams. Henrik har med sin sjarm og sosiale ferdigheter gode egenskaper til å knytte gode relasjoner til andre studenter og viser seg som en ærlig og lystig type og er flink til å lytte til andre. Henrik har reflektert godt rundt rollen som nestleder og det vil både være givende for han men han er kjent med kravene som stilles av han. Valgkomiteen kan anbefale Henrik Holm Tvinnereim med god samvittighet.

182669870_866688913911310_74367765673914

Oljana Parten - Leder for Næringslivsutvalget
 

Valgkomiteen velger å enstemmig innstille Oljana til vervet som leder for Næringslivsutvalget. Oljana studerer førsteåret på bachelor i Økonomi og ledelse, og fremstår som en blid, omgjengelig og ryddig jente. Hun har erfaring fra tidligere lederverv i Røde Kors Hjelpekorps og har dermed god erfaring med å samarbeide med andre. Oljana reflekterer godt rundt rollen til Næringslivsutvalget og hvordan hun kan bidra til å løfte både utvalget og foreningen i tiden som kommer. Med sin motivasjon og sitt friske blikk er Valgkomiteen sikker på at Oljana vil bli en verdifull ressurs for foreningen! 

Sofie.jpg

Sofie Varmedal - Økonomiansvarlig

Valgkomiteen har enstemmig valgt å innstille Sofie som økonomiansvarlig. Hun har vært engasjert i den kulturelle delen av HHS i flere år og føler seg nå klar for en ny utfordring. Hun har god oversikt over hva vervet innebærer og valgkomiteen tror Sofie vil utfylle styret på en god måte. Valgkomiteen har full tillit til at Sofie klarer å holde styr på økonomien!

karianne.jpg

Karianne P. Sunde - Markedsansvarlig

Karianne har vært engasjert i flere verv gjennom sine snart tre år i Bodø. Hun er ei jente med driv, gode ideer og stå-på-vilje som vi tror vil gjøre det bra i dette vervet. Karianne er sosial, utadvendt og lett å komme i samtale med, noe som er gode egenskaper når man skal bygge relasjoner med samarbeidspartnere. I tillegg er hun ikke redd for å ta i et tak hvis det skulle være behov for det ellers i foreningen. 

182756246_199349071874654_13514471811015

Monika Engmo Mikalsen - Informasjonsansvarlig

Valgkomiteen velger å enstemmig innstille Monika til vervet som informasjonsansvarlig. Monika har flere år i foreninga og et halvt år som informasjonsansvarlig bak seg. Hun har fått til mye på den korte perioden hun har sittet og har gode planer for tiden fremover også. Monika reflekterer godt rundt behovene til foreningen og hvilken rolle hun ønsker at foreningen skal ha i sosiale medier. Valgkomiteen ønsker Monika lykke til med planene sine fremover! 

Stine.jpg

Stine Sæthre - Leder for Kultur- & Arrangementsutvalget

Valgkomiteen velger å enstemmig innstille Stine til vervet som Kultur- og Arrangementsansvarlig. Stine er kun på sitt andre semester i Bodø men har allerede rukket å ha flere verv i HHS, i tillegg til erfaring hun har fra før studietiden. Hun er utadvendt, kreativ og har et utrolig pågangsmot. Etter flere vellykkede arrangement gjennom HUMAK og foreningen mener Valgkomiteen at hun nå er klar for en større utfordring. Stine har opparbeidet seg et nettverk på universitetet og en forståelse for arrangementsplanlegging som vil komme godt med. Valgkomiteen gleder seg til å se hva Stine får til i vervet! 

Fredrik.jpg

Fredrik Haga - Leder for Karrieredagene
 

Valgkomiteen har enstemmig valgt å innstille Fredrik som leder for Karrieredagsutvalget. Fredrik er en utadvendt type som ikke er redd for en utfordring. Han er lærevillig og har et stort ønske om å få knyttet kontakter med næringslivet. Valgkomiteen ser at Fredrik har gode lederegenskaper som kommer godt med når man planlegger et stort arrangement. Valgkomiteen ser frem til Karrieredagen 2021 under Fredrik sin ledelse!

129270560_219600449542841_18594596886201

Magnus Haugen - Internasjonalt ansvarlig

 

Valgkomiteen velger å enstemmig innstille Magnus som internasjonalt ansvarlig. Magnus har selv vært på utveksling og vet dermed hvordan det er å komme til et fremmed land. Han er utadvendt, sosial og omgjengelig, noe Valgkomiteen ser på som gode egenskaper i arbeidet som internasjonalt ansvarlig. Magnus viser også interesse for studentpolitikken og Valgkomiteen ser med det fram til å følge arbeidet til Magnus videre. 

ada.jpg

Ada Laumann -  Leder HUMAK

Valgkomiteen velger å enstemmig innstille Ada til vervet som leder for HUMAK. Ada har god erfaring fra Krafttak mot Kreft tidligere og uttrykker motivasjon til et nytt verv. Hun viser kreativitet og nysgjerrighet, noe som er viktig i et slikt verv. Ada er hyggelig og omgjengelig, noe som er viktig når man skal lede et utvalg og planlegge større arrangementer. Med et sterkt ønske om å bidra mener Valgkomiteen at Ada vil bidra positivt og lede HUMAK videre. 

71933276_10156265491636184_5311716321321

     Aleksander Stake Rauø - Leder børsgruppen

Valgkomiteen velger å enstemmig innstille Aleksander til vervet som leder for Børsgruppen. Aleksander har vært en del av Børsgruppen i to år og kjenner dermed godt til gruppens virke. Han viser god refleksjon rundt gruppens vei videre og har nye ideer til hvordan de kan tilby et bedre tilbud. Valgkomiteen er sikker på at Aleksander kan bidra med en positiv endring i Børsgruppen. 

Lene.jpg

     Lene Hansen - Leder kontrollkomiteen

Valgkomiteen har enstemmig valgt å innstille Lene som leder for Kontrollkomiteen. Lene har vært engasjert på flere plan og føler seg nå klar for et lederverv. Hun har stor interesse for de arbeidsoppgavene som Kontrollkomiteen tar for seg, og ser viktigheten i arbeidet komiteen gjør. Valgkomiteen har full tillit til at Lene vil følge opp foreningen og lede resten av Kontrollkomiteen på en ryddig måte!

bottom of page