VALGKOMITÈENS INNSTILLING

Marthe Aas Hauge - Leder

 

Valgkomiteen har valgt å enstemming innstille Marthe Aas Hauge som leder for HHS. Hun har det siste halve året vært informasjonsansvarlig både for HHS og for SOB, og ønsker nå å ... Marthe har et stort hjerte for organisasjonen og menneskene som er engasjert her. Hun har vist gode lederegenskaper og er opptatt av å være en god støttespiller for studentene som ønsker å engasjere seg i foreningen. Marthe framstår som et godt forbilde med en høy arbeidskapasitet, et enormt engasjement og sitt gode humør. Valgkomiteen er overbevist om at Marthe er den rette personen til å lede og videreutvikle studentforeningen fremover.

Ingrid Tidemann - Økonomiansvarlig

Valgkomiteen har enstemmig valgt å innstille Ingrid Tidemann som økonomiansvarlig for HHS. Ingrid kommer rett fra sin rolle som leder av næringslivsutvalget og har dermed erfaring innfor studentforeningen. Ingrid fremstår som trygg, målrettet og ryddig – noe valgkomiteen ser på som svært viktige egenskaper i vervet. Hun er tålmodig, og viser tydelig at hun er villig til å legge inn tid i det økonomiske aspektet til foreningen. Vi tror Ingrid er den rette kandidaten til å sikre en bærekraftig økonomisk studentforening.

Kanutte Seiring - Leder for Kulturutvalget

Valgkomiteen har valgt å enstemmig innstille Kanutte Seiring som leder for kulturutvalget. Med sine to års erfaring i kulturutvalget, er hun en svært sterk kandidat for dette vervet. Valgkomiteen ser på Kanutte som en jente med mye energi og pågangsmot som kan være med å løfte kulturutvalget til nye høyder. Hun vil videreføre HHS sine tradisjoner, men samtidig tilføye lavterskel-tilbud som treffer alle målgrupper. Valgkomiteen stiller seg svært positiv til kandidaten, og tror Kanutte vil dra kulturutvalget i riktig retning med sine innspill og sin motivasjon.

Malin Hjorteland - HUMAK

Valgkomiteen har enstemmig valgt å innstille Malin Hjortland som leder for HUMAK. Malin har sittet to år i utvalget til HUMAK hvor hun har opparbeidet seg stor kompetanse innenfor vervet. Der har hun opparbeidet seg en formening om hvordan hun vil videreformidle den gode jobben som er blitt gjort, men samtidig sett hvor det er forbedringspotensialer. Malin er en person som tar arbeidsoppgaver utenom hennes ansvarsområde, har kontroll på sin rolle, og liker å samarbeide med andre studenter. Valgkomiteen har stor tro på at Malin vil gjennomføre rollen som leder av HUMAK med glans.

Synne Hansen- Nestleder
 

Valgkomiteen har valgt å enstemmig innstille Synne Hansen som nestleder av HHS. Synne framstår som en reflektert og ansvarsbevisst person, som blant annet har erfaring som fadderansvarlig og velferdsansvarlig i SOB. Dette er egenskaper som valgkomiteen anser som svært viktig i dette vervet. Vi tror at Synne vil jobbe målbevisst for å engasjere fleog være god støttespiller for leder og foreningen som helhet. Det er viktig for Michal at han er til stede under hele prosessen, og at han gjør en så viktig jobb som overhode mulig. Valgkomiteen ser på Michal som en sterk kandidat til dette vervet.

Monika Evjen - Markedsansvarlig

Markedsansvarlig Monika Evjen

Valgkomiteen har valgt å enstemmig innstille Monika Evjen som Markedsansvarlig. Monika fremstår som målrettet, med tydelige visjoner for sin rolle som markedsansvarlig. Monika har det siste året sittet som markedsansvarlig, men ønsker å sitte et år til i dette vervet da hun i løpet av det siste året har påbegynt arbeid som hun ønsker å fullføre og videreutvikle. Vi tror Monika er den rette kandidaten til vervet som markedsansvarlig.

Amalie Aas - Leder for Næringslivsutvalget
 

Valgkomiteen har enstemmig valgt å innstille Amalie Aas som leder for næringslivsutvalget. For Amalie er det viktig at studentene blir bedre kjent med næringslivsutvalget og at man skal opprettholde samarbeidet både eksternt og internt i foreningen. Amalie har et vinnende vesen med alltid et smil om munnen som vi tror er gode egenskaper å ha i dette vervet.

Sofie Vormedal - Informasjonsansvarlig

Valgkomiteen har enstemmig valgt å innstille Sofie Vormedal som Informasjonsansvarlig for HHS. Sofie har det siste sittet som leder av HUMAK og er nå klar for nye utfordringer. Sofie fremstår som strukturert, punktlig og pålitelig person som tar oppgavene hun får tildelt alvorlig. Hun er innstilt på å opprettholde god kommunikasjon med HHS sine medlemmer, samt fokusere på de internasjonale studentene. Valgkomiteen har stor tro på at Sofie vil gjøre HHS til en mer synlig forening via alle kanaler.

Susann Enebakk - Leder for Karrieredagene
 

Valgkomiteen har enstemmig valgt å innstille Susann Enebakk som leder for karrieredagen. Susann har tidligere vært med å arrangere diverse arrangementer på universitetet, senest Bakgården 2018 hvor hun satt som økonomiansvarlig. Susann er opptatt av at arrangementer er gjennomført ned til hver minste detalj, og er innstilt på å gjøre det som trengs – og litt mer -  for at karrieredagene skal bli optimal. Susann er strukturert, inkluderende og liker å ha kontroll på forhånd av selve gjennomføringen, noe som vi i valgkomiteen anser som svært viktig.

Synne Selstad - SKU

 

Valgkomiteen har enstemmig valgt å innstille Synne Selstad som representant i Studiekvalitetsutvalget. Hun kommer inn i foreningen som et friskt pust da hun ikke har tidligere erfaring i HHS. Synne ønsker blant annet bedre kurstilbud for studentene, og ønsker å legge ned god tid på å opprettholde god studiekvalitet for foreningens medlemmer. Valgkomiteen tror Synne har mye å bidra med - med sine ideer og visjoner.

     Lars Simones - Leder børsgruppen

Valgkomiteen har enstemmig valgt å innstille Lars Simones som leder for børsgruppen. Lars har vært i Børsgruppen to år, hvor han det siste året satt som leder. Lars syntes oppgaven som leder er gøy, og ønsker dette året å sette et større preg på gruppen. Lars ønsker å opprettholde en Børsgruppe hvor det er lav terskel på å delta, og at hans rolle er å veilede, gi tips og dele ressurser med deltakerene.

Kontakt oss

info@hhsnord.no

Tlf: 469 48 206

Postadresse

Mørkvedtråkket 30 

Handelshøgskolen i Bodø 

8026 Bodø

Besøksadresse 

Universitetsalléen 11

8026 Bodø