STUDENTPOLITISK GRUPPE

Studentpolitisk gruppe representerer HHS på studenttinget. Utvalget består av fire medlemmer, i tillegg til studentpolitisk ansvarlig i styret. På generalforsamlingen velges fire representanter med prioriterte varamedlemmer.

Kontakt oss

info@hhsnord.no

Tlf: 902 45 572

Postadresse

Mørkvedtråkket 30 

Handelshøgskolen i Bodø 

8026 Bodø

Besøksadresse 

Universitetsalléen 11

8026 Bodø