IMG_1065.HEIC

STUDENTPOLITISK GRUPPE

Studentpolitisk gruppe representerer HHS på studenttinget. Utvalget består av fire medlemmer, i tillegg til studentpolitisk ansvarlig i styret. På generalforsamlingen velges fire representanter med prioriterte varamedlemmer.

Leder studentpolitisk gruppe

Henrik Holm Tvinnereim

nestleder@hhsnord.no