top of page

STUDENTPOLITISK GRUPPE

Studentpolitisk gruppe representerer HHS på studenttinget. Utvalget består av fire medlemmer, i tillegg til studentpolitisk ansvarlig i styret. På generalforsamlingen velges fire representanter med prioriterte varamedlemmer.

Leder studentpolitisk gruppe

Magnus Haugen 

nestleder@hhsnord.no

bottom of page