top of page

KULTUR & ARRANGEMENTSUTVALGET

Leder Kultur & arrangementsutvalget

Kulturutvalget er ansvarlig for de største, sosiale arrangementene i regi av studentforeningen.

Utvalget arrangerer blant annet Nyttårsgalla, X-russefest og den årlige skituren til Sverige. I tillegg bidrar de under fadderperioden for å igangsette en knallstart til de nye studentene på Handelshøgskolen i Bodø.

Et verv i kulturutvalget byr på store muligheter til å videreutvikle og skape arrangementer i regi av HHS og på denne måten være med å legge til rette for trivselen blant studentene.

Engasjerte i utvalget gis mulighet til å tilegne seg erfaring knyttet til organisering og gjennomføring av større arrangementer. Disse erfaringene vil kunne være viktig å ta med seg inn i arbeidslivet senere.

Kulturutvalgets arrangementer:

Skitur

bottom of page