top of page
1.png
Internasjonalt ansvarlig

INTERNASJONALT UTVALG

På Handelshøgskolen har vi mange internasjonale studenter fra hele verden. Det er viktig for både Handelshøgskolen og studentforeningen å legge til rette for at disse blir integrert i studentmiljøet på en best mulig måte. Internasjonalt utvalg hjelper ikke bare internasjonale studentene til å bli kjent med norsk kultur, men norske studentene drar også nytte av det.  

 

Utvalget gir en unik mulighet til å knytte vennskap og kontakter på tvers av landegrenser og kultur. Samtidig får man muligheten til å planlegge arrangementer og andre sosiale aktiviteter, som er både lærerikt og morsomt. Internasjonalt utvalg har et nært samarbeid med ISU, administrasjonen ved skolen og internasjonalt kontor ved Nord Universitet i Bodø.

.

Nishat Mrida
International@hhsnord.no
bottom of page