BØRSGRUPPEN

Børsgruppen NORD er utvalget for børs- og finansinteresserte ved Handelshøgskolen NORD. Gruppens fokus er å utvikle og ivareta interesse for finansielle marked blant studentene ved å tilby aktiv fondsforvaltning, opplæring, forelesninger og arrangement.

Børsgruppen NORD disponerer flere porteføljer for forskjellige aktører og leter stadig etter potensielle forvaltere. Gruppen har et eget børsrom på campus med trading stasjoner og programvare for analyse.

Det er viktig at alle har en mulighet til å prøve seg ut og delta i gruppens aktiviteter. Diskusjoner og sosial integrering er viktige punkter. Det er kaffe tilgjengelig på børsrommet for alle som vil komme å slå av en prat med gruppens medlemmer.
 

Gruppens overordnede mål er å nå sine nominelle avkastningsmål, etablere flere fond for felles forvaltning, og ivareta finans- og børsinteresse på Handelshøgskolen NORD.

For oss i studentforeningen er det et overordnet mål å ha en attraktiv børsgruppe, og med dagens utvalgsmedlemmer setter vi nye standarder for børsgrupper blant studenter.

Leder Børsgruppen

Håkon Wilhelm Larsen 

Forvalterteamet til Børsgruppen Nord 2020

Kontakt oss

info@hhsnord.no

Tlf: 902 45 572

Postadresse

Mørkvedtråkket 30 

Handelshøgskolen i Bodø 

8026 Bodø

Besøksadresse 

Universitetsalléen 11

8026 Bodø