top of page

UTDANNINGSUTVALGET

Studiekvalitetsutvalget er et koordinerende utvalg i saker som gjelder studierelaterte forhold og kvalitet. Utvalget består av representanter fra ledelse og fagansatte ved Handelshøgskolen Nord Universitet, i tillegg til studenter. HHS er representert ved tre studenter, hvor studentpolitisk ansvarlig i styret er en av disse. På generalforsamling velges to representanter og to varamedlemmer.

Representant utdanningsutvalget

Magnus Haugen 

nestleder@hhsnord.no

bottom of page