UTDANNINGSUTVALGET

Studiekvalitetsutvalget er et koordinerende utvalg i saker som gjelder studierelaterte forhold og kvalitet. Utvalget består av representanter fra ledelse og fagansatte ved Handelshøgskolen Nord Universitet, i tillegg til studenter. HHS er representert ved tre studenter, hvor studentpolitisk ansvarlig i styret er en av disse. På generalforsamling velges to representanter og to varamedlemmer.

Kontakt oss

info@hhsnord.no

Tlf: 902 45 572

Postadresse

Mørkvedtråkket 30 

Handelshøgskolen i Bodø 

8026 Bodø

Besøksadresse 

Universitetsalléen 11

8026 Bodø